சிறப்பு கட்டுரைகள்

ஹைடெக் கிராமங்களை உருவாக்கும் மத்திய அரசின் ரூர்பன் திட்டம்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு சத்திஸ்கர் மாநிலம் ராஜ்நந்த்காவுன் மாவட்டத்திலுள்ள குருபாட்டிலிருந்து தேசிய ரூர்பன் இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தார். கிராமத்தின் ஆன்மாவையும் நகரத்தின் வசதிகளையும் கொண்டதாக, தொகுப்பு முறையிலான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுப்பதாக இந்த ரூர்பன் இயக்கம் அமையும் என்று குறிப்பிட்டார். அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட கிராமங்களை உருவாக்குவதன் மூலம், வசதியான நகரங்கள் என்ற அரசின் முன்முயற்சிக்கு அவை உறுதுணையாக அமையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். ரூர்பன் தொகுப்புகள் வளர்ச்சிக்குத் தூண்டுதலாக அமைகின்ற பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் மையமாகவும், அருகிலுள்ள கிராமங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதாகவும் அமையும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.

நாடு புதிய வளர்ச்சிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார். இதற்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டு இந்த ரூர்பன் இயக்கமானது புதுதில்லியிலிருந்து துவக்கப்படாமல் சத்திஸ்கர் மாநிலத்தின் ராஜ்நந்த்காவுன் மாவட்டத்திலுள்ள குருபாட்டிலிருந்து துவக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். கிராமங்கள், பழங்குடிகள் வாழும் பகுதிகளுக்கே இப்போது அரசு நடவடிக்கைகள் கொண்டுவரப்படுகின்றன என்றும் அவர் கூறினார்.

தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத்திட்டம் – National Rurban Mission(NRUM)

நாட்டின் பெரும்பாலான ஊரகப் பகுதிகள் தனித்தனி குடியிருப்புப் பகுதிகளாக இல்லாமல் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கி அமைந்திருக்கும் கூட்டுப் பகுதிகளாக உள்ளன. வளர்ச்சியடைவதற்கான ஆற்றலை இவை கொண்டிருக்கின்றன. பொருளாதார ஊக்கம் இருக்கிறது. போட்டிபோடும் வாய்ப்புகளையும் பெற்றுள்ளன. இத்தகைய கூட்டுப் பகுதிகள் வளர்ச்சி கண்டுவிட்டால் அவை RURBAN(ஊரக நகர்ப்புறம்) என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இதை கவனத்தில் கொண்டு, சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி ஊரக நகர்ப்புறத் திட்டம் (SPMRM) என்ற திட்டத்தை இந்திய அரசாங்கம் தொடங்கியிருக்கிறது. இத்தகைய பகுதிகளுக்கு பொருளாதார, சமூக, நிலவியல் கட்டமைப்பு வசதிகளை அளித்து அவற்றை மேம்படுத்துவதை இந்தத் திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 2016-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 21 முதல் இந்தத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

300 ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தை இந்தத் திட்டம் கொண்டுள்ளது. தேவைப்படும் வசதிகள் அளிக்கப்பட்டு இந்தப் பகுதிகள் மேம்படுத்தப்படும். அரசாங்கத்தின் பல்வேறு திட்டங்களை ஒன்று குவித்து இதற்கான வளங்கள் திரட்டப்படும். இதற்கும் அதிகமாக தேவைப்படும்போது தீவிர இடைவெளி நிதி (CGP) இந்தத் திட்டத்திற்குத் தரப்படும்.

திட்டத்தின் பார்வை

தேசிய ஊரக நகர்ப்புறத் திட்டம்(NRUM) ஊரக சமூக வாழ்வின் சாரத்தைப் பாதுகாத்துப் போற்றும். இத்தகைய ஊரகக் கூட்டுப் பகுதிகளின் மேம்பாட்டை உருவாக்கும் சமநிலை, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு நிலை ஆகியவற்றின் மீது கவனம் செலுத்தி, நகர்ப்புறத்திற்குத் தேவைப்படும் வசதிகள் என்று கருதப்படும் வசதிகளோடு சமரசம் செய்து கொள்ளாமல், ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப்பகுதிகளை இந்தத் திட்டம் உருவாக்கும்.

திட்டத்தின் நோக்கம்

உள்ளூர் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல், அடிப்படை சேவைகளை மேம்படுத்துதல், திட்டமிடப்பட்ட ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப்பகுதிகளை உருவாக்குதல் ஆகியன இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கங்கள்.

வெளிப்பாடுகள்

 • ஊரகப் பகுதிக்கும், நகர்ப்புறத்திற்கும் உள்ள இடைவெளியை நிரப்புதல், அதாவது, பொருளாதார, தொழில்நுட்ப இடைவெளிகள், வசதிகளிலும் சேவைகளிலுமுள்ள இடைவெளிகள் ஆகியவற்றை நிரப்புதல்.
 • வறுமையைக் குறைப்பது, ஊரகப் பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்பின்மையைக் குறைப்பது போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உள்ளூர் பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டுவது.
 • ஊரக நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் வளர்ச்சியை பரவலாக்குவது.
 • ஊரகப் பகுதிகளில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பது.

ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதிகள் புவியியல் ரீதியாக தொடர்ச்சியாக அமைந்திருக்கும் கிராமங்கள் ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதிகளாக இருக்கும். சமவெளிப் பகுதிகளில் 25 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் வரையில் மக்கள்தொகையும், பாலைநிலம், குன்றுகள், பழங்குடிப் பகுதிகளில் 5000 முதல் 15000 வரையிலும் மக்கள் தொகையும் கொண்டுள்ள பகுதிகள் இதில் அடங்கும். நடைமுறை சாத்தியப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப கூட்டுப்பகுதிகளை ஒன்று சேர்த்து நிர்வாக அலகுகளான கிராமப் பஞ்சாயத்துகளை ஒற்றை வட்டாரமாக / தாசில் ஆக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளப்படும்.

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

NRUM திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு வகையான ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதிகள் இருக்கும். ஒன்று பழங்குடி இனத்தவர் பகுதி, மற்றொன்று பழங்குடியினர் அல்லாத பகுதி. இந்த வகைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தேர்வு வழிமுறைகள் மாறுபடும். ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதி ஒன்றைத் தெரிவு செய்யும் போது, அந்தப் பகுதியில் பொருளாதார மாற்றத்தைக் கொண்டு வரக்கூடிய வளங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட வளர்ச்சிமையங்களாக அந்தப் பகுதிகள் இருக்கின்றனவா என்பதை அரசாங்கம் பார்க்க வேண்டும்.

இத்தகைய வளர்ச்சி மையங்கள் வட்டாரத் தலைமையிட கிராமமாகவோ அல்லது அளவான மக்கள் தொகையுள்ள நகரங்களாகவோ கூட இருக்கலாம். புவியியல் தொடர்ச்சியைக் கணக்கில் கொண்டு, அடையாளம் காணப்பட்ட வளர்ச்சி மையத்தைச் சுற்றி 5 முதல் 10 கி.மீ. வட்டாரத்தில் இருக்கக் கூடிய தொடர்ச்சியான கிராமங்கள்/கிராமப் பஞ்சாயத்துக்கள் கொண்டதாக ஊரக நகர்ப்பகுதி அமைக்கப்படலாம். மக்கள் தொகை அடர்த்தி, அந்தப் பகுதியின் நிலவமைப்பு  ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ற வகையில் இந்த வட்டாரத்தின் அளவு இருக்க வேண்டும்.

பழங்குடி அல்லாத ஊரக நகர்ப்புறக் கூட்டுப் பகுதி

இவற்றைத் தெரிவு செய்வதற்கு அமைச்சகம், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள முன்னணி துணை மாவட்டங்களின் பட்டியலைத் தரும். கூட்டுப் பகுதிகளை இவற்றிலிருந்து அடையாளம் காணலாம்.

இத்தகைய துணை மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பின்வரும் அடிப்படைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன :

 • ஊரக மக்கள் தொகையில் காணப்படும் பத்தாண்டு வளர்ச்சி.
  வேளாண்மை அல்லாத பிற துறைகளில் பணிபுரிவோரின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பத்தாண்டு வளர்ச்சி.
 • பொருளாதார கூட்டுப் பகுதிகளின் இருப்பு நிலை.
 • சுற்றுலா, ஆன்மிக முக்கியத்துவமுள்ள இடங்களைக் கொண்டிருப்பது.
 • போக்குவரத்து வசதிகள் அருகிலிருப்பது.
 • இத்தகைய அளபுருக்களை ஒவ்வொன்றிற்கும் பொருத்தமான மதிப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
 •  அமைச்சகம் அடையாளம் காட்டியிருக்கும் துணை மாவட்டகளில் இருந்து மாநில அரசுகள் ஊரக நகர்புறக் கூட்டுப் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படிச் செய்யும் போது பின்வரும் அளபுருக்களையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.
 • ஊரக மக்கள்தொகையில் பத்தாண்டு வளர்ச்சி
  நிலமதிப்பு உயர்வு
  வேளாண்மை அல்லாத பிற தொழில்களில் ஈடுபட்டிருப்போரின் பத்தாண்டு கால வளர்ச்சிப் பங்களிப்பு
  மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளின் சேர்க்கை சதவீதம்
  பிரதம மந்திரியின் ஜன்தன் யோஜ்னா திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின் சதவீதம்.
 • தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் கண்டுள்ள முன்னேற்றம்.
  கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில் சிறந்த அரசாட்சி முன்முயற்சிகள்.
 • இதை தவிர, தேவை எனக்கருதும் மற்றெந்த அளபுருக்களையும் மாநிலங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
 • ஆயினும், முதல் நான்கு அளபுருக்களுக்கு 80% மதிப்பு தரப்படவேண்டும். கடைசி மூன்று அளபுருக்களில் 20% மிகாமல் மாநிலங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

பழங்குடியினப் பகுதிகள்

பழங்குடி இன கூட்டுப் பகுதிகளை அடையாளம் காண்பதற்கு நாட்டின் 100 முன்னணி பழங்குடி மாவட்டங்களிலுள்ள சிறந்த துணை மாவட்டங்களை பழங்குடி இன மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் அமைச்சகம் தெரிவு செய்யும். இந்தத் தெரிவு பின்வரும் அடிப்படைகளில் அமையும்.

பழங்குடி மக்கள் தொகையில் பத்தாண்டுவளர்ச்சி
பழங்குடி மக்களின் தற்போதைய கல்வியறிவு விகிதம்
வேளாண்மை அல்லாத பிற தொழில்களில் ஈடுபட்டிருப்போரின் எண்ணிக்கையில் பத்தாண்டு கால வளர்ச்சி ஊரக மக்கள் தொகையில் பத்தாண்டு வளர்ச்சி
பொருளாதாரக் கூட்டுப் பகுதிகளின் இருப்பிட நிலை

துணை மாவட்டங்களைத் தேர்வு செய்யும்போது இந்த அடிப்படைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருத்தமான மதிப்பீடுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அமைச்சகம் அடையாளம் கண்டு தெரிவித்துள்ள துணை மாவட்டங்களிலிருந்து மாநில அரசுகள் கூட்டுப் பகுதிகளை தேர்வு செய்யும். அப்படிச் செய்யும் போது மாநில அரசுகள் பின்வரும் அடிப்படை அளவுகளையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.

பத்தாண்டுகளில் பழங்குடி மக்கள் தொகையில் வளர்ச்சி
பழங்குடி மக்களின் கல்வியறிவு வளர்ச்சிவேளாண் அல்லாத பிற தொழில்களில் ஈடுபட்டிருப்போரின் பத்தாண்டு கால வளர்ச்சி
பொருத்தம் என்று மாநில அரசு கருதக்கூடிய வேறு எந்த அடிப்படைகளையும் இதனுடன்சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

ஆனால் முதலாவதாக குறிப்பிட்டுள்ள அடிப்படைகளுக்கு 80% க்கும் குறையாமல் மதிப்பீடு தரப்படவேண்டும்.

தமிழகத்தில் ரூர்பன் திட்டம்:

மதுரையில் உள்ள கோவில்பாப்பாகுடி மாவட்டம் தேசிய நகரப்புற வாழ்வாதார இயக்க திட்டத்திற்கு தேர்வாகியுள்ளது. அங்கு ₹100 கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சிக்கட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இது தொடர்பாக மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் அலுவலர் எஸ்.பி. அமிர்த் பேசும்போது, மதுரையில் கோவில்பாப்பாகுடி பகுதியில் மொத்த 16 கிராமங்களில் வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, சுகாதாரம் தொடர்பான வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என கூறினார். கோவில்பாப்பாகுடி-க்கான வளர்ச்சிப் பணிகள் 2020ம் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ₹100 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முதற்கட்ட வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு ₹30 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை தொடர்ந்து மீதமுள்ள ₹70 கோடி பணம் அடுத்தடுத்த திட்டங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 300 ஊராட்சி தொகுப்புகளை, நகர்மயமாக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதில் தமிழகத்தில் கோவை, திருப்பூர், திருவள்ளூர், நெல்லை, சிவகங்கை மாவட்டங்களிலுள்ள ஊராட்சி தொகுப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. இப்போது இரண்டாம் கட்டமாக மதுரை, காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களிலுள்ள கிராமங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு ஊராட்சியைத் தேர்ந்தெடுத்து அதைச் சுற்றியுள்ள ஏழு ஊராட்சிகளை இணைத்து ஒரு தொகுப்பாக்கி, இந்தக் கிராமங்களை ஹைடெக் நகரங்களாக மாற்றுவதுதான் இத்திட்டத்தின் நோக்கம். இதற்காக மத்திய அரசு ஒரு தொகுப்புக்கு ₹100 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் கலெக்டர் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குழு பல திட்டங்களை ஆய்வு செய்து தயாரித்துள்ளார்கள். இதன் மூலம் கிராமங்களுக்கு அழகான சாலை, பாதாளச் சாக்கடை, அனைவருக்கும் காஸ் இணைப்பு, தட்டுப்பாடில்லாத சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி, அழகிய குடியிருப்புகள், பசுமையான பூங்காக்கள், டிஜிட்டல் லைப்ரரி, வைஃபை வசதி, ஹைடெக் பள்ளிகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள் என இன்னும் பல வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். அது மட்டுமல்லாது, அங்கு வசிக்கும் இளைஞர்களுக்கு உயர் கல்வி பயிற்சி, திறன் வளர்ப்புப் பயிற்சி, தொழில் பயிற்சி, நவீன வேளாண் பயிற்சிகளும் கற்றுக்கொடுக்கப்படும். தற்போது மத்திய அரசு இதற்காக ₹5,143 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தில் கோயில்பாப்பாக்குடி ஊராட்சி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டம் நிறைவேறியதும், அடுத்த கட்டம் ஆரம்பிக்கும்

Tags
Show More
Back to top button
Close
Close